Nyheter


Legekontoret

Informasjon om Koronavirus

Koronasituasjonen er ikke lengre regnet som en allmennfarlig smittsom sykdom. Vi oppfordrer likevel at du oppfatter korona som annen luftveisinfeksjon og tar hensyn til risikogrupper.

Mer informasjon om koronavirus:

HelseNorge.no | Hvordan forebygge smitte | Områder med spredning | Sykepenger under koronapandemien

Corona virus information

  • Contact us digitally if it is not urgent, you can also call us on 76 96 93 00 .
  • If acute, serious illness is suspected, please call an emergency room on 116 117.
  • In case of emergency or danger to life and health - call the emergency medical number113.

Useful links

HelseNorge.no | How to Prevent Infection | Areas affected | Sick leave during the Covid-19 pandemic