Nyheter

Influensavaksineringen er igang.

Vi vaksinerer nu fortløpende risikopasienter. 

Du kan også kontakte kommunen for vaksine.

Legekontoret

Ny artikkel

Legg til innhold i nyhetsartikkelen